Wie zijn wij?

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag.

Stichting Leergeld Het Hoogeland

Als Stichting Leergeld Het Hoogeland richten wij ons op kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Deze kinderen dreigen door de financiële situatie buiten de boot te vallen als het gaat om binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wij zetten ons in voor deze kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Onze missie is dat elk kind kan meedoen. Want nu meedoen is later meetellen in de maatschappij!

Het kan hier gaan om schoolspullen, muziekles of een lidmaatschap bij een sportvereniging. Wij bieden de kinderen een opstapje, waardoor ze toch deel kunnen nemen, kennis kunnen opdoen en vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Stichting Leergeld Het Hoogeland verkrijgt haar middelen uit landelijke, provinciale en gemeentelijke subsidies, donaties vanuit het bedrijfsleven, particuliere en kerkelijke fondsen en via giften van particulieren. Stichting Leergeld Het Hoogeland werkt intensief samen met andere soortgelijke lokale en landelijke organisaties zoals Kinderhulp Nederland, het Jeugd Fonds Sport & Cultuur en Kledingbank Maxima en is aangesloten bij het Platform Armoede van de gemeente Het Hogeland. 

Er wordt veel tijd gestoken in het samenwerken binnen het armoedeplatform van de gemeente het Hogeland. Allerlei organisaties die actief zijn op het gebied van armoede binnen de gemeente komen een aantal keren per jaar voor overleg bij elkaar. Er wordt geïnventariseerd en geïnformeerd over wie wat doet -dit onder andere ook om te voorkomen dat er dingen dubbel gedaan worden- en hoe we elkaar kunnen versterken en het voor de inwoners eenvoudiger kunnen maken om regelingen aan te vragen. 

Provinciaal overleg Stichtingen Leergeld

Op provinciaal niveau is bestuurlijk overleg met de overige stichtingen Leergeld in de provincie Groningen. We overleggen enkele keren per jaar. Daarnaast nemen we ook deel aan de landelijke vergaderingen.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Stichting Leergeld Het Hoogeland bestaat uit de volgende personen:

Marc Verschuren (Den Andel) -voorzitter

Wim Toonder (Eenrum) -secretaris

Eite Oosterveld (Eenrum) -penningmeester

Detty Wiltjer (Uithuizen) -lid (portefeuille personeel)

Harry Meinders(Winsum) -lid (portefeuille sponsoring)


Organisatie en administratie Stichting Leergeld Het Hoogeland

Coördinator: Detty Wiltjer

Hulpcoördinator: Bettie Tijsseling

Intermediairs:

Anja Knol

Lieve van der Weyden

Lya Groenewoud

Wil Duis

Wiebo Froentjes

Treesia Prins

Erika Oorebeek

Netty de Haan